Her kan du ændre på visningen


Indtast kode:


Upload billede, Ret visning eller Slet fil

1 - Vælg mapp:
  
  
  
  

2 - Vælg funktion
  
  
  Senere laver vi en indgang, der også kan ændre forsidebilledet hvis du ønsker det.
Og endnu senere laver vi en mulighed for at sende mail inde fra siden. du kan afprøve det her